Jestem Certyfikowanym Trenerem Familylab Association, międzynarodowej organizacji założonej przez duńskiego pedagoga i terapeutę Jespera Juula, zrzeszającej profesjonalistów pracujących z rodzinami i wychowawcami, którzy wyznają podobne wartości, oparte na poszanowaniu ludzkiej godności i chcą w ten sposób współtworzyć zdrowsze i bardziej świadome społeczeństwo. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Trenerów “Sieć” PTP rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto ukończyłam szkolenie z Porozumienia Bez Przemocy według Marshalla Rosenberga i każdego dnia aktywnie zgłębiam obszar potrzeb, który okazał się dużym zaskoczeniem.  Od 9 lat wdrażam  wartości i wiedzę, którą zdobywam w relację ze swoimi dziećmi i tym doświadczeniem dzielę się na trzy sposoby:

Seminaria Inspirujące

To 2h spotkania o charakterze wykładowym, z nieograniczoną przestrzenią na zadawanie pytań. Na spotkaniach przybliżam uczestnikom wartości, o których pisze w swoich książkach Jesper Juul i dzielę się swoim doświadczeniem – mamy trójki dzieci, która od 9 lat wdraża te wartości w relacje z dziećmi.

Seminaria praktyczne

u

To spotkania dla osób, które uczestniczyły w Seminarium Inspirującym i chcą przełożyć to co tam usłyszały na działania praktyczne. Podczas takiego seminarium to uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wątpliwościami i pytaniami, a ja dzielę się z nimi swoją wiedzą w zakresie poruszanych przez nich przykładów.

Konsultacje Indywidualne

Skierowane są do osób, które chciałyby porozmawiać jeden na jeden. Konsultacje nie są terapią, ani niczym pochodnym terapii. Skierowane są przede wszystkim do osób, które nie zdążyły poruszyć nurtujących ich kwestii podczas seminarium lub  im mówić o sobie w większej grupie.

Jesper Juul mówi:

Nie ma rodziców doskonałych. Nie ma nawet w przybliżeniu doskonałych rodziców

Dążenie do doskonałości, zdecydowanie lepiej zamienić na poszukiwanie drogi zgodnej z samym sobą. To coś zupełnie innego niż próby wprowadzenia do swojego życia gotowych rozwiązań, narzędzi i recept. To proces polegający na zastanawianiu się – kim jestem? Kim jest moje dziecko? W takim poszukiwaniu siebie odkrywany kilka obszarów, które mogą okazać się bardzo pomocne w relacji dorosły-dziecko

Poczucie wartości

Dzisiaj dużo mówi się o tym, jak ważne jest zdrowo rozwinięte poczucie wartości. Biorąc udział w Seminariach inspirujących, dowiesz się, czym ono jest i czym różni się od pewności siebie, która nie gwarantuje szczęśliwego życia.

Komunikacja

Język osobisty – fundament pod prawdziwe relacje z drugim człowiekiem. Umożliwia on mówienie wprost o swoich potrzebach, preferencjach i marzeniach.

Granice

Nie chodzi o stawianie granic, chodzi o dbanie o swoje granice, a do tego potrzebujemy umiejętności mówienia NIE, ponieważ wtedy mówimy jednocześnie TAK swoim potrzebom

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, możesz skorzystać z formularza

 

Laboratorium Relacji to miejsce, które powstało by wspierać rodziców, nauczycieli opiekunów i innych dorosłych, którzy pragną budować z dziećmi świadome relacje oparte ne równej godności, autentyczności, integralności i odpowiedzialności.