Regulamin  warsztatów stacjonarnych

Dzień dobry,

Nazywam się Katarzyna Kubiczek i zapraszam Cię do zapoznania się z poniższym Regulaminem, w którym znajdziesz wszelkie informacje niezbędne m.in. do skutecznego złożenia zamówienia, zawarcia umowy, realizacji płatności, rozpatrywaniu reklamacji i ochronie danych osobowych. Regulamin określa zasady zakupu i udziału w Seminariach Inspirujących oferowanych na stronie https://laboratoriumrelacji.pl/

Jeśli po zapoznaniu się z regulaminem, nadal będziesz miał jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu mailowego: kontakt@laboratoriumrelacji.pl

Zaczynamy 🙂

Sprzedającym na stornie https://laboratoriumrelacji.pl/ jest Katarzyna Kubiczek, reprezentująca firmę Family-Lefti Katarzyna Kubiczek, zarejestrowaną w CEIDG. Dane: Ul. Wiejska 50/7 55-200 Oława, NIP 8862440215 Regon 364511425

Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu towarów lub nabywa usługi w Sklepie i z tego tytułu dokonuje Płatności,

 2. Płatność – spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Serwisu Dotpay lub PayPal, w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,

 3. Transakcja – indywidualna umowa sprzedaży lub świadczenia usług zawarta w Sklepie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, z tytułu której następuje Płatność,

 4. Serwis – internetowy serwis usługowy prowadzony przez Sprzedającego, w którym Kupujący może dokonać płatności na rzecz Sprzedającego za pośrednictwem Dotpay lub PayPal,

 5. Sklep – strony internetowe bądź aplikacje mobilne obsługiwane przez Sprzedającego, za pośrednictwem których Kupujący dokonuje zakupu towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego. Strony internetowe dostępne pod adresem: https://laboratoriumrelacji.pl/ wraz ze wszystkimi subdomenami.

 6. Kategoria sprzedaży – sprzedaż biletów na Seminaria Inspirujące i konsultacje indywidualne

 7. Seminarium Inspirujące – Spotkanie o charakterze wykładowym, zapewniające uczestnikom możliwość zadawania pytań indywidualnych, zwanym dalej Seminarium,

 8. Termin – data zawierająca dzień, miesiąc, rok i godzinę, podane w opisie oferowanych Seminariów Inspirujących, dostępnych na stronie https://laboratoriumrelacji.pl/

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem strony prowadzę sprzedaż biletów  na Seminaria Inspirujące, które odbywają się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kupując bilet zobowiązujesz się do samodzielnego dotarcie do miejsca, w którym dane Seminarium się odbywa i które podane jest w opisie poszczególnych Seminariów.

Nie ponoszę kosztów Twojego dojazdu na Seminarium Inspirujące i nie organizuje takiego transportu.

Zobowiązuje się natomiast do zapewnienia sali, odpowiednio wyposażonej, w której możliwe bedzie przeprowadzenia spotkania dla takiej liczby uczestników, dla której dostępne były bilety.

Dla uniknięcie potencjalnych nieporozumień, chciałabym poinformować Cię, że wszelkie treści zawarte w Produktach stanowią wyłącznie materiał edukacyjny i są wynikiem moich osobistych przekonań lub poglądów,  nie powinieneś ich traktować jako wiążącej pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub jako rozwiązania w indywidualnej sprawie. Musisz zdawać się na własny zdrowy rozsądek, oceniając, które z polecanych przeze mnie rozwiązań mogą być dla Ciebie przydatne. Musisz również przyjąć do wiadomości, że może się tak zdarzyć, iż nic z tego co usłyszysz, nie wyda Ci się wartościowe i jeśli tak będzie zdaj się na swoją intuicję.

Nie ponoszę również odpowiedzialności za sposób korzystania z treści składających się na Seminarium oraz ewentualne skutki zastosowania lub niezastosowania się przez Ciebie do porad przekazywanych podczas Seminarium.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, z którego korzystasz:

 1. dostęp do Internetu,

 2. standardowy system operacyjny,

 3. standardowa przeglądarka internetowa,

 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Nie możesz dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

Zakup Seminarium Inspirującego

W celu zakupu Seminarium musisz podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać miasto w którym chcesz uczestniczyć w Seminarium lub w Cyklu Seminariów,
 2. Kliknąć w przycisk „Bilety”
 3. Wybrać określony produkt i kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”
 4. Kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”
 5. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,
 6. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Seminarium Inspirujące jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności – Dotpay lub PayPal
 7. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 8. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 9. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Seminarium.

Odstąpienie od umowy

Kupujący nie może odstąpić od umowy zgodnie z Art. 38 pkt. 12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

Jednocześnie zobowiązuję się do umożliwienia Ci udziału w Seminarium o tym samym zakresie tematycznym w innym terminie, jeśli takie zostanie przeze mnie zorganizowane.

Musisz tylko spełnić dwa warunki:

 1. Poinformować mnie o swojej nieobecności w określonym Seminarium, najpóźniej w dniu następnym po dacie Seminarium, na które zakupiłeś bilet. Musisz to zrobić mailowo kontakt@laboratoriumrelacji.pl lub telefonicznie 793 718 102

 2. Następnie poinformować mnie o swojej obecności na Seminarium, które znalazłeś na stronie laboratoriumrelacji.pl. Podobnie jak poprzednio zrób to telefonicznie lub mailowo.

W przypadku nie zebrania się minimalnej ilości uczestników, mam prawo odwołać Seminarium.

O odwołaniu Seminarium zostaniesz przeze mnie poinformowany mailowo najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia Seminarium.

W przypadku odwołania Seminarium, zobowiązuję się do zwrotu opłaty przez Ciebie poniesionej.

Zobowiązuję się do zwrotu opłaty, zawsze wtedy gdy Seminarium się nie odbędzie.

Teraz gdy znasz już zasady zakupu biletów, możesz sfinalizować transakcję 🙂

Regulamin  kursów ONLINE

Dzień dobry,

Nazywam się Katarzyna Kubiczek i zapraszam Cię do zapoznania się z poniższym Regulaminem, w którym znajdziesz wszelkie informacje niezbędne m.in. do skutecznego złożenia zamówienia, zawarcia umowy, realizacji płatności, rozpatrywaniu reklamacji i ochronie danych osobowych. Regulamin określa zasady zakupu i udziału w Seminariach Inspirujących oferowanych na stronie https://laboratoriumrelacji.pl/

Jeśli po zapoznaniu się z regulaminem, nadal będziesz miał jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu mailowego: kontakt@laboratoriumrelacji.pl

Zaczynamy 🙂

Sprzedającym na stornie https://laboratoriumrelacji.pl/ jest Katarzyna Kubiczek, reprezentująca firmę Family-Lefti Katarzyna Kubiczek, zarejestrowaną w CEIDG. Dane: Ul. Wiejska 50/7 55-200 Oława, NIP 8862440215 Regon 364511425

Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu towarów lub nabywa usługi w Sklepie i z tego tytułu dokonuje Płatności,
 2. Płatność – spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Serwisu Dotpay lub PayPal, w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,
 3. Transakcja – indywidualna umowa sprzedaży lub świadczenia usług zawarta w Sklepie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, z tytułu której następuje Płatność,
 4. Serwis – internetowy serwis usługowy prowadzony przez Sprzedającego, w którym Kupujący może dokonać płatności na rzecz Sprzedającego za pośrednictwem Dotpay lub PayPal,
 5. Sklep – strony internetowe bądź aplikacje mobilne obsługiwane przez Sprzedającego, za pośrednictwem których Kupujący dokonuje zakupu towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego. Strony internetowe dostępne pod adresem: https://laboratoriumrelacji.pl/ wraz ze wszystkimi subdomenami.
 6. Kategoria sprzedaży – sprzedaż biletów na kursy online i webinary
 7. Kurs online/webinar – szkolenie prowadzony na platformie webinarowej do której kupujący otrzymuje dostęp. Dostęp zostaje kupjącemu dostarczony 12h przed rozpoczęciem kursu online.
 8. Termin – data zawierająca dzień, miesiąc, rok i godzinę, podane w opisie oferowanych kursów online/webinarów, dostępnych na stronie https://laboratoriumrelacji.pl/

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem strony prowadzę sprzedaż biletów  na kursy online/webinaria, które odbywają się na opłaconej przeze mnie platformie webinarowej.

Dla uniknięcie potencjalnych nieporozumień, chciałabym poinformować Cię, że wszelkie treści zawarte w Produktach stanowią wyłącznie materiał edukacyjny i są wynikiem moich osobistych przekonań lub poglądów,  nie powinieneś ich traktować jako wiążącej pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub jako rozwiązania w indywidualnej sprawie. Musisz zdawać się na własny zdrowy rozsądek, oceniając, które z polecanych przeze mnie rozwiązań mogą być dla Ciebie przydatne. Musisz również przyjąć do wiadomości, że może się tak zdarzyć, iż nic z tego co usłyszysz, nie wyda Ci się wartościowe i jeśli tak będzie zdaj się na swoją intuicję.

Nie ponoszę również odpowiedzialności za sposób korzystania z treści składających się na Seminarium oraz ewentualne skutki zastosowania lub niezastosowania się przez Ciebie do porad przekazywanych podczas Seminarium.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, z którego korzystasz:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Nie możesz dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

Zakup kursu online/webinarium

W celu zakupu musisz podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać interesujący Cię “Bilet”
 2. Wybrać określony produkt i kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. Kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”
 4. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,
 5. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Seminarium Inspirujące jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności – Dotpay lub PayPal
 6. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 7. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 8. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Seminarium.

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w  terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Za dzień zawarcia umowy przyjmuje się moment dokonania zakupu.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@laboratoriumrelacji.pl
4. Jeżeli skutecznie odstąpisz od umowy, działając jako Sprzedawca zwrócę Tobie (Konsumentowi) wszelkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 Dostawa Produktu

1. Dostawa zakupionego przez Ciebie Produktu nastąpi poprzez udostępnienie Tobie jako Kupującemu kursu wraz z pozostałymi elementami Produktu za pośrednictwem strony www.laboratoriumrelacji.pl oraz poprzez wskazanie danych dostępowych do zamkniętej grupy wsparcia merytorycznego. W zależności od aktualnej oferty i rodzaju danego Produktu, może być zostać udostępniony w kilku lub kilkunastu częściach – w szczególności kurs może zostać podzielony na bloki tematyczne, które Kupujący będzie mógł odtwarzać zgodnie z harmonogramem zawartym w osobnej wiadomości e-mail. Dostawa nastąpi tym samym w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.

2. Materiały wideo zostaną udostępnione poprzez ich wyświetlenie na stronie www.laboratoriumrelacji.pl po otrzymaniu przez Ciebie na adres e-mail podany przy zamówieniu linka pozwalającego na uzyskanie dostępu do materiału. Zaznaczam, że dostęp ten będzie ważny przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Materiały szkoleniowe, pliki graficzne oraz pliki dźwiękowe będą udostępniane poprzez platformę www.laboratoriumrelacji.pl i będziesz mógł korzystać z nich przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

Ochrona praw autorskich

1. Informuję Cię, że wszystkie Produkty dostępne na stronie www.laboratoriumrelacji.pl są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wszystkie prawa twórcy tych utworów należą do mnie, czyli Sprzedawcy.

2. Proszę Cię o poszanowanie mojej pracy twórczej i nie rozpowszechnianie Produktów lub ich części bez mojej zgody, gdyż jeżeli do tego dojdzie, to takie rozpowszechnianie stanowić będzie naruszenie przysługujących mi praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

3. Informuję Cię również, że korzystanie z fragmentów utworów dozwolone jest jedynie w granicach określonych prawem. Nie zezwalam również na poprawianie lub przerabianie albo ponowny montaż utworów, jak również na wykorzystywanie mojej twórczości w innej działalności o charakterze komercyjnym.

4. Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu ochrony praw autorskich lub Twych uprawnień związanych z dostępem do utworów, napisz do mnie na adres: kontakt@laboratoriumrelacji.pl

Teraz gdy znasz już zasady zakupu biletów, możesz sfinalizować transakcję 🙂

 

Laboratorium Relacji to miejsce, które powstało by wspierać rodziców, nauczycieli opiekunów i innych dorosłych, którzy pragną budować z dziećmi świadome relacje oparte ne równej godności, autentyczności, integralności i odpowiedzialności.